هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

الهام طوقیان چهارسوقی

(مدیر بخش هنرهای تجسمی، مدرس کارگاه، پژوهشگر)

سوابق تحصیلی

 • کارشناس ارشد پژوهش هنرهای سنتی
 • کارشناس صنایع دستی

سوابق شغلی

 • فعالیت به عنوان هنردرمانگر در مجموعه باغ غدیر اصفهان در سال ۱۳۹۴٫
 • فعالیت به عنوان هنر درمانگر (آموزش سفالگری) در مرکز نگهداری سالمندان یاس واقع در تهران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱٫
 • فعالیت به عنوان هنردرمانگر (آموزش سفالگری) در مهدکودک سرخابی واقع در تهران در سال ۱۳۹۱٫
 • فعالیت به عنوان هنردرمانگر در کلینیک خانواده شهید بهشتی در سال ۱۳۹۰٫
 • فعالیت به عنوان هنردرمانگر و آموزش هنر در کلینیک روانشناسی هنرآسای زیر نظر دکتر علی زاده­محمدی واقع در تهران از سال ۱۳۸۹ تا کنون.
 • همکاری با گروه هنردرمانی زیر نظر پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۸۹ تا کنون.
 • آموزش هنردرمانی، نگارگری و سفال در موسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه و کار با دختران دارای معلولیت جسمی واقع در تهران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰٫
 • فعالیت هنردرمانی و آموزش نگارگری در مرکز اختلالات ویژه یادگیری در یوسف آباد تهران در سال ۱۳۸۸٫
 • فعالیت هنردرمانی در کلینیک روانشناسی و خانواده پیوند واقع در تهران در سال ۱۳۸۷٫

سوایق تدریس

 • برگزاری و مدرس کارگاههای ” هنردرمانی” زیر نظر انجمن بالینی کودک و نوجوان تهران از سال ۱۳۹۱ تا کنون در تهران و اصفهان.
 • آموزش هنر در کلینیک خانواده شهید بهشتی در سال ۱۳۹۰
 • برگزاری کارگاه های سفال درمانی در کلینیک رهنمون از سال ۱۳۹۰

سوابق علمي پژوهشي و مقالات

۱- چاپ مقاله در مجله علمی-پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری در سال ۱۳۹۴٫ با عنوان: نقش آموزش نگارگری بر افزایش خودکارآمدی در کودکان دارای ناتوانی یادگیری غیرکلامی ۱۴-۱۰ سال

۲-چاپ کتاب با عنوان “سفال درمانی، از سری کتاب های هنردرمانی”، تهران: نشر قطره، ۱۳۹۳٫

۳-Rahimian, E., Zademohammadi, A., Toghian Chaharsooghi, E., Zahedani, S. (2015). The effect of clay training on resilience of physical handicapped students. 3:11-15.

۴-Toghian Chaharsooghi, E., Zademohammadi, A., Hooshyar, M. (2011). The effect of miniature on concentration of learning disability children. Social and Behavioral Science. 30:1617-2620.

مقاله چاپ شده در مجله بین المللی  با موضوعیت نقاشی درمانی و تکیه بر آموزش نگارگری  Elsevier

۵- Toghian Chaharsooghi, E., Zademohammadi, A., Hooshyar, M. (2011). The effect of miniature on concentration of learning disability children. 2nd World conference on psychology, counseling and guidance, Turkey.

ارائه و چاپ چکیده در دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ترکیه، ۲۰۱۱٫

۶- ارائه و چاپ مقاله و سخنرانی در سومین کنگره هنردرمانی ایران.

طوقیان، الهام (۱۳۹۰). بررسی تاثیر آموزش سفالگری بر کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری در دختران معلول جسمی ۲۰-۱۰ سال، دانشگاه شهید بهشتی، سومین کنگره هنردرمانی.

۷- ارائه پوستر در دومین کنگره هنردرمانی در ایران در دانشگاه شهید بهشتی با عنوان: کاربرد آموزش نگارگری بر دستیابی بر تمرکز در یک دانش آموز داراری ناتوانی یادگیری غیرکلامی (گزارش موردی) در سال ۱۳۸۸٫

 

بستن