هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

الهه رحیمیان (Rahimian, E)

(مدیر بخش آموزش، مدرس کارگاه، درمانگر)

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی پردیس دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر تهران

مدرک نقاشی، طراحی آکادمی هنرهای زیبای فلورانس ، ایتالیا

 

سوابق بالینی و کلینیکی

روانشناس، هنردرمانگر      کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی                      از سال ۸۹ تاکنون

روانشناس، هنردرمانگر      مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رهنمون                           از سال ۹۰ تاکنون

روانشناس، هنردرمانگر       کلینیک توانبخشی مهر                                                  از سال ۹۱ تاکنون

 

سوابق پژوهشی

کتاب

 • نقاشی کاربرد آن برای مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان، دکتر علی زاده محمدی، مهرنوش خالقی، فروغ سجادی، الهه رحیمیان، نشر قطره، ۱۳۹۳
 • کاربرد سفال در درمان، دکتر علی زاده محمدی، ثمین زاهدانی، الهام طوقیان، الهه رحیمیان، نشر قطره، ۱۳۹۳

مقاله

 • طوقیان، الهام. رحیمیان، الهه. زاهدانی ثمین.(۱۳۹۰). اثربخشی آموزش سفال بر کاهش خشم دختران معلول جسمی سومین کنگره هنردرمانی دانشگاه شهید بهشتی. ۲۳۹-۲۳۳
 • ·  The effect of clay training on resilience of physical handicapped students. (2015). Elahe Rahimian , Ali Zadeh Mohamadi, ElhamTooghian, Samin Zahedani . Education and psychology challenges teacher for the knowledge society,EPC-TKS conference.
 • Effectiveness of art therapy based on Unity Oriented approach on family resiliency of adolescent having unsuitable parenting. (2015). Elahe Rahimian, Ali zade mohammadi, Shahla Pakdaman. Trends in life sciences.4:4.400-403.

 

سوابق کارگاه های آموزشی

 • کارگاه های آموزشی هنردرمانی ، نقاشی درمانی، سفال درمانی ازسال  ۱۳۹۱ تا کنون.
 • کارگاه گروهی هنردرمانی برای افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی، مرکز خیریه ریحانه
 • تدوین و اجرای برنامه هنردرمانی گروهی برای  افراد مبتلا به MS ، انجمن ام اس ایران، ۱۳۹۲
 • کارگاه آموزش کار با سفال برای توانبخشی کودکان مبتلا به بیماری های مزمن اولین کنگره روانشناختی  کودکان مبتلا به سرطان محک ۱۳۹۰٫
 • کارگاه گروهی هنردرمانی برای کودکان و نوجوانان بدسرپرست، موسسه رهنمای سعادت خانواده و موسسه اجتماعی و فرهنگی

 

سوابق هنری

 • آموزش نقاشی و نقاشی درمانی از سال ۸۳ تا کنون
 • برگزاری نمایشگاهها ی فردی و انفرادی
 • برگزاری WORK SHOP و نمایشگاه های هنری برای کودکان کم توان

نمایشگاه های فردی و  گروهی

گالری آتبین (انفرادی)                                               ۱۳۸۶

نمایشگاه گروهی نگارخانه هنر تهران                             ۱۳۸۸

نمایشگاه گروهی نیاوران جشنواره دامون فر تهران             ۱۳۸۷

نمایشگاه گروهی کاخ موزه نگارستان کاخ سعدآباد              ۱۳۸۷

نمایشگاه گروهی  Mondo Art Gallery  دبی               ۱۳۸۷                                            ,

نمایشگاه گروهی Green Art Gallery   دبی                ۱۳۸۷

چهارمین جشنواره هنر جوان                                      ۱۳۸۸

گالری مهروا (انفرادی)                                             ۱۳۸۸

نمایشگاه گروهی فرهنگسرای شفق تهران                        ۱۳۸۸

نمایشگاه نقاشی دانشگاه هنر گالری شفق                         ۱۳۸۸

۱۰۰ اثر ۱۰۰ هنرمند گالری گلستان  تهران                    ۱۳۸۸

نمایشگاه گروهی گالری ثمین                                      ۱۳۸۸

نمایشگاه گرو هی ایتا لیا                                            ۱۳۸۹

(Tannaz galleri

شرکت در اولین مسابقه نقاشی مینی آرت  بلغارستان            ۱۳۸۹

نفر دوم جشنواره جوان ایرانی                                     ۱۳۸۹

نمایشگاه صد اثز صد هنرمند گالری گلستان                     ۱۳۸۹

شرکت در نملیشگاه نقاشی مینی آرت    بلغارستان              ۱۳۹۰

شرکت در نمایشگاه نقاشی مینی آرت    ایرلند                   ۱۳۹۰

بستن