هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

بهاره رجبی بهجت (Rajabi, B)

photo_2016-04-14_11-19-11 - Copy

(درمانگر، مدرس کارگاه)

پست الکترونیکی: rajabibahare@yahoo.com

سوابق تحصیلی

کارشناس روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا

تجارب تدریس

مدرس کارگاه های هنردرمانی برای اتیسم در مرکز مشاوره رهنمون

مدرس کارگاه هنردرمانی و نقاشی درمانی در مرکز مشاوره رهنمون

مدرس روانشناسی رشد تربیت مربی در مرکز فنی حرفه ای شهید رجایی کرج

مدرس مهارت های زندگی برای دوره های تربیت مربی در مرکز پروزش خلاقیت آفریدمان

تدریس به کودکان طیف اختلالات اتیسم در آموزش و پرورش مجتمع آموزشی پیروزی

مدرس دوره های  مادر و کودک در آکادمی هنر و ادبیات کودک

سوابق  شغلی و اجرایی

مدیر داخلی مرکز مطالعات هنردرمانی در  پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۵

مسوول دبیرخانه ی اولین کنگره هنردرمانی در ایران در دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۵

همکاری در دبیرخانه ی دومین و سومین کنگره آسیب شناسی خانواده در دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۷

مربی و درمانگر آزاد کودکان طیف اختلالات اتیسم در مرکز آیین مهرورزی از سال ۱۳۸۸ تا کنون

داوطلب هنردرمانگر و بازی درمانگر کودکان  مبتلا به سرطان در موسسه خیره مبتلایان به سرطان سپاس سال ۱۳۹۰

هنردرمانگر کودکان در مرکز مشاوره روان پویا از سال ۱۳۹۱ تا کنون

روانشناس کودک و هنردرمانگر در مرکز نشان هنر از سال ۱۳۹۱ تا کنون

روانشناس و بازی درمانگر کودکان مدرسه نهال در سال ۱۳۹۱

بازی درمانگر و هنردرمانگر کودک مرکز مشاوره رهنمون از سال ۱۳۹۱ تا کنون

بازی درمانگر و هنردرمانگر کودک در کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۱- ۱۳۹۲

بازی درمانگر و هنردرمانگر کودک در کلینیک مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۹۳ تا کنون

بازی درمانگر و هنردرماگر کودک در مرکز مشاوره یاسان از سال ۱۳۹۴ تا کنون

بازی درمانگر و هنردرمانگر کودکان در آکادمی هنر و ادبیات کودک از سال ۱۳۹۴ تا کنون

بازی درمانگر و هنردرمانگر کودک در مرکز مشاوره سپهر معرفت در سال ۱۳۹۳

سخنرانی  و پوستر

بابایی، سمیه، بهجت، رجبی، بهاره. (۱۳۸۳). مقایسه تیپ شخصیتی دانشجویان هنر،علوم انسانی و ریاضی از دیدگاه یونگ.اولین کنگره هنردرمانی. دانشگاه شهید بهشتی، تهران (پذیرفته شده به صورت سخنرانی)

بهجت، رجبی، بهاره. تاثیر موسیقی درمانی بر کاردرمانگران سازمان بهزیستی. اولین کنگره هنردرمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. (پذیرفته شده به صورت پوستر)

Alehpour,Mania. Behjat, Rajabi, Bahare. (2015). How Adolescent With Asperger Syndrome (AS) Experience the Internet as a Communication Medium. Thirteenth Annual Internattional Conference on Communication and Mass Media. Athens,Greece, Oral abstracts

 

بستن