هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

دکتر علی زاده محمدی (Zadeh mohammadi, A)

دکتر علی زاده محمدی

زمینه فعالیت:

۱ – خانواده درمانی
۲- هنر درمانی
۳- موسیقی درمانی

سوابق کاری:

– معاون پژوهشی پژوهشکده خانواده از سال ۱۳۸۲
– تدریس دروس روانشناسی از سال ۱۳۶۵
– درمان از سال ۱۳۷۰ عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
– نائب رئیس انجمن موسیقی درمانی ایران
– مدیر مرکز مطالعات هنردرمانی
– دبیر شورای علمی فصلنامه خانواده پژوهی
– عضو هیئت علمی نشریه بین المللی پرسونا

سوابق تدریسی :

– روانشناسی تربیتی
– مکاتب جدید روانشناسی
– روانشناسی رشد ۱و۲
– جمعیت و تنظیم خانواده
– بازی درمانی
– روانشناسی اجتماعی
– روانشناسی عمومی
– روانشناسی و آسیب­شناسی خانواده
– زوج

بستن