هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

ملیکا قیومی (Ghayoomi, M)

img_6606

موسیقی درمانگر (music therapist)

melika.gh92@gmail.com

سوابق تحصیلی

فوق دیپلم کامپیوتر از دانشگاه تهران

کارشناس روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران

ساز تخصصی

پیانو (piano)

سوابق اجرایی

موسیقی درمانی برای کودکان از سال ۱۳۹۴ در مرکز رهنمون

موسیقی درمانگر برای اختلالات نافذ رشد در آموزشگاه موسیقی نیک آهنگ از سال ۱۳۹۴

بستن