هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

خاک و گِل

image1 - Copy

نویسنده: الهام طوقیان

خداوند انسان را از گِل آفرید، یعنی مخلوطی از خاک و آب و سپس از روح خود در آن دمید. افراد هنگام کار با گل با آن احساس یگانگی کرده و با آن یکی میشوند. در هر سن و موقعیتی که باشند از این کار لذت برده و به یاد گِل بازی زمان کودکی خود میفتند.

گل به عنوان یک روش در هنردرمانی استفاده شده و به روش های مختلف توسط درمانگران روان درمانی استفاده گردیده است. خاک رس، بیش از هر رسانه دیگری، شخص را به بازی، بیان احساس، شکل دادن و تغییر شکل دادن و… دعوت می کند. کیفیت لمسی آن می تواند احساس را از طریق ورز دادن، کشیدن، تحرک، شکستن و غیره بیان کند. گل، دارای توانایی برای اتصال چیزها با یکدیگر، از جمله ایجاد یکپارچگی تضادهای درونی بیماران است. دست ورزی با گل دارای خاصیت پویا و شاعرانه است که منجر به بیان احساسات شده و خاصیت درمانی دارد. خاک رس به عنوان وسیله ای بسیار بخشنده در نظر گرفته می شود. نرمی خاک، آن را تبدیل به ماده ای می کند که تکامل یک فرآیند و تجربه تغییر را به خوبی نشان می دهد.

افراد میتوانند از طریق کار با گل به بینشهای جدید و روشهای نوین جهت مقابله با استرس و حل مشکلات دست یابند. همچنین از طریق تعامل با گلِ حالتپذیر میتواند علایقِ خود را به کار گرفته و بدن و ذهن خود را با یکدیگر در راهی که آنها را به اهداف عاطفی خود میرساند، ادغام کنند .

clay

  گل بیش از رنگ کردن و نقاشی کشیدن، آزادی خلاقیت دارد و در کاربرد آن، فرد میتواند شکلهای واقعی، خیالی یا سمبلیک بسازد. گل احساسات لمسی و جنبشی را تحریک میکند. مراجع میتواند به سادگی پرخاشگری و خشم خود را با گل، برونی سازی کند؛ به عنوان مثال به گل ضربه ای بزند یا خشمگینانه آن را سوراخ کند یا آن را از هم جدا و تکه تکه کند.

کار کردن با خاک رس به فرد فرصت می دهد تا از طریق بازی با آن احساساتش را آزادانه بیان کند. افراد احساسات خود مانند اضطراب، خشم و هیجان را به شیوه های مختلفی  مانند فشار دادن و دستکاری خاک رس نشان می دهند. افراد، استادان گل رس می شوند و در کنترل  آن قرار نمی گیرند. کار با گل رس می تواند به افراد فرصت کار سه بعدی، برای دیدن مسائل از بیش از یک چشم انداز ارائه می دهد.

فهرست منابع:

-زاده محمدی، علی. جوادزاده زاهدانی، ثمین. طوقیان، الهام. سفال درمانی. قطره: ۱۳۹۴٫

No Comments Yet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن