هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

معرفی فعالیت هنردرمانی در داخل کشور (پروژه بلوچستان)

معرفی فعالیت هنردرمانی در داخل کشور: پروژه بلوچستان: به همت هیوا علیزاده.

فرآیند و تجربه تحلیل در خلق اثر، مهمترین نقش را ایفا می کند و به درونمایه اثر معنای حقیقی می بخشد. در پروژه بلوچستان چندین مجموعه با درون مایه های گوناگون با الگوی مشترک دیالکتیک در باب آگاهی از هنر معاصر شکل گرفت.

مجموعه ای که با کودکان شکل گرفت نیز؛ در راستای دیالکتیک با موضوع سیل، کارش را شروع کرده و مجموعه ای انتزاعی با تجربه فرآیند، کارش را به پایان رساند.

#هیوا-علیزاده

photo_2017-02-01_22-58-17 photo_2017-02-01_22-59-09

No Comments Yet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن