هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

جعبه گِل

download

جعبه گِل، یک جعبه چوبی مسطح می باشد که حجمش بین ۱۰-۱۵ کیلوگرم گِل می باشد. یک ظرف آب هم باید کنار آن فراهم باشد. فرد می بایست گِل موجود در این جعبه را ورز دهد، با آن شکل درست کند، حجمی درست کرده و درونیات و ذهنیات خود را در این دنیای گِلی ببیند.
این مجموعه ساده می تواند دنیایی را برای دستهایی که می خواهند آن را کشف کنند، به وجود بیاورد. با این ظرف، فرد می تواند زندگی شخصیش را بیان کند. دستها از طریق آن تشویق می شوند تا راهی برای مقابله با حوادث و موقعیتها بیابند و شرایطی که تا پیش از آن نمیتوانستند با آن کنار بیایند را تکمیل کنند. این شاخه منحصر به فرد از هنردرمانی در جاهای مختلف دنیا برای درمان افراد با ناتواناییهای خاص استفاده می گردد.

– Elbrecht, C. (2013). Trauma healing at the clay field. London: Jessica Kingsley.

ترجمه: الهام طوقیان

No Comments Yet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن