هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در دسته نشست ها

کارگاه هنردرمانی در اصفهان

کارگاه آموزش کاربردهای هنردرمانی برای کودکان – نمایش عروسکی و اصلاح رفتار کودکان – آموزش سفال و کاهش پرخاشگری کودکان ( به شرکت کنندگان گواهی از “انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران” اعطا می گردد. ) اساتید دوره: – الهام طوقیان – ثمین زاهدانی ۲۰-۲۱ اردیبهشت (۱۰ ساعت) : ۴شنبه بعدازظهر و ۵شنبه صبح […]

کارگاه هنردرمانی

برگزاری کارگاه رویکردهای هنردرمانی ( دوره دوم ) توسط دکتر علی زاده محمدی پنج شنبه، ۱۴ اردیبهشت ساعت ۸:۳۰ – ۱۱:۳۰ کلینیک رهنمون

کارگاه هنردرمانی (تروما محور)

هنردرمانی تروما محور: یک مداخله در در حوزه هنردرمانی می باشد که در درمان تروما و مشکلات دلبستگی موثر است. تمرکز اصلی این حوزه بر دانش عصب شناسی رشدی و ویژگی های حسی هنر است. این رویکرد به رابطه میان بدن و ذهن در پاسخ به تروما توجه خاصی دارد و علایم روانشناختی را روشهای […]