هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در دسته هنردرمانی وحدت مدار

شن بازی درمانی:

شن بازی برای کودکان فعالیتی خوشایند و لذتبخش است. کودک از لمس کردن شن و بازی با آن لذت بسیار می برد. شن می تواند خاصیت مایعات را داشته باشد از نظر اینکه می ریزد و اگر آن را در ظرفی بریزیم به شکل آن ظرف در می آید. بازی با شن تجارب مفید و […]

مکتب روانشناسی وحدت

  نویسنده: دکتر علی زاده محمدی مکتب روان­شناسی وحدت­مدار بر حکمت و فلسفه­ی “وحدت نوین” استوار است و فطرت وحدت راامری همگانی و فطری آدم و  عالم می­داند، لذا مکتبی فراگیر است به­ بیان دیگر اصول و مفروضات اصلی و پایه آن در هر وضعیت، موقعیت  و هر فرهنگی می­تواند کارا و موثر باشد. این […]