هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در تگ تروما درمانی

تاثیرات برگزاری جلسات هنر درمانی بیان...

*هنر درمانی بیانگر چیست؟ هنر درمانی بیانگر تلفیقی از روان شناسی و هنر می باشد که از مدیوم های هنری( هنرهای تجسمی، موسیقی، داستان و روایت، شعر، سایکو دراما و…) برای افزایش آگاهی، رشد هیجانی و ارتقا رابطه با دیگران در فضایی حمایت گرایانه، فضایی که در آن افراد احساسات خود را بیان می کنند، […]

کارگاه هنردرمانی (تروما محور)

هنردرمانی تروما محور: یک مداخله در در حوزه هنردرمانی می باشد که در درمان تروما و مشکلات دلبستگی موثر است. تمرکز اصلی این حوزه بر دانش عصب شناسی رشدی و ویژگی های حسی هنر است. این رویکرد به رابطه میان بدن و ذهن در پاسخ به تروما توجه خاصی دارد و علایم روانشناختی را روشهای […]