هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در تگ سایکودرام

هنردرمانی و خشم

خشم یکی از هیجاتانی است که به میزان زیادی در تمامی طول زندگی، به ویژه در دوران کودکی تجربه میشود. اما زمانی که به مدت طولانی ادامه یابد، کنترل آن دشوار خواهد بود. چنانچه خشم و پرخاشگری بدون درمان و مداخله  رها شود، در نهایت منجر به افزایش میزان شکست تحصیلی، اختلالات مرتبط با مصرف […]

سایکودرام چیست

سایکودرام به کودکان و نوجوانان ما می آموزد خود جوش باشند و در زمان حال، اینجا و اکنون عمل کنند. در خودجوشی انرژی مثبت و خلاق و الهام و روشن بینی نهفته است.حالت ذهنی که به صورت خلاقانه انرژی غریزی را برای ارتباط واقعی با خود آماده می کند. سایکودرام معتقد است اغلب بیمایهای روانی […]