هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در تگ عصب شناسی موسیقی

مقدمه ای بر موسیقی، عصب و روان

نویسندگان: علی زاده محمدی، فرزانه پولادی موضوع عصب ­شناسی موسیقی از مباحث مبنایی و جدید است که ریشه­ های زیباشناختی و قابلیت­های موسیقایی را در ساختار مغز و پردازش­های عصبی نشان می دهد. در این کتاب دکترعلی زاده محمدی به همراه فرزانه پولادی با آشنایی از مفاهیم روانشناسی و موسیقی به توضیح مقدماتی در این […]