هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در تگ موسیقی درمانی در رانپزشکی

موسیقی درمانی در روانپزشکی، برای بزرگ...

http://shabahangbook.com/Farsi/ نویسندگان: مایکل کاسیتی- جولیا کاسیتی مترجمان: علی زاده ­محمدی، غفار ملک­ خسروی این کتاب راهنما شامل مشکلات مراجع و رفتار موسیقایی است که موسیقی درمانگران غالباً در کارهای آموزشی بالینی ارزیابی و درمان می کنند. کاربردهای دقیق تکنیک­های موسیقی­درمانی در مورد هر مشکل و یا اختلال روانی را مشخص می کند. و به عنوان […]