هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در تگ موسیقی درمانی

موسیقی درمانی چیست

موسیقی درمانی عبارتست از کاربرد موسیقی برای  ۱) القاء آرامش،  ۲) تسریع روند بهبود بیماریها،  ۳) بهبود عملکرد ذهنی و ایجاد سلامتی. افراد تحت درمان با موسیقی، بوسیله راهنمایی‌های یک فرد متخصص که در این زمینه آموزش دیده، به موسیقی های خاصی گوش می دهند و یا موزیکهایی را برای خود می‌سازند. موسیقی درمانی یکی […]