هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در تگ موسیقی شهودی و شیدایی ایران

موسیقی شیدایی و شهودی ایران

نویسنده: علی زاده­ محمدی در این کتاب علی زاده ­محمدی روانشناس و موسیقی­ درمانگر با آشنایی به ردیف و نوازندگی موسیقی ایرانی، به معرفی ساختار منحصر به فرد ردیف موسیقی ایران و ویژگی های شهودی و شیدایی آن پرداخته است. در این مختصر، ایده های تازه ای از تم­ شناسی تا زمان ­شناسی موسیقی طرح […]