هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در تگ کابردهای موسیقی درمانی

کاربردهای موسیقی درمانی در روانپزشکی،...

نویسنده : علی زاده محمدی این کتاب یکی دیگر از کتاب های دکتر زاده محمدی در حوزه موسیقی درمانی است. این کتاب تلاشی است برای معرفی کاربردهای موسیقی درمانی در حوزه های اختلالات پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی. قصد نویسنده در این کتاب به نمایش گذاشتن جنبه های درمانی موسیقی برای اختلالاتی است که بیشتر جنبه […]