هنر درمانی را با ما تجربه کنید .

نوشته ها در تگ کتاب موسیقی درمانی

آموزش موسیقی و موسیقی درمانی کودکان ا...

نویسنده: علی زاده محمدی این کتاب توسط کتر زاده محمدی، رئیس انجمن موسیقی درمانی ایران نوشته شده است. این کتاب از دو بخش آموزشی و درمانی تشکیل شده است و مقدمه ای مناسب برای موسیقی درمانگرانی است که قصد فعالیت در حوزه کودکان استثنایی را دارند. علاوه بر این، بخش اول این کتاب دارای نکاتی […]